Mijn hersenspinsels over de contradictie dat ik wil dat mensen méér uiten wat ze voelen en waar hun behoeftes liggen en het tegelijkertijd ook soms moeilijk vind als de persoon die het dichts bij je staat dit altijd doet, puur en eerlijk, ook al komt dat vaak hard aan. Zit het leven vol met contradicties?
Reizen... dat is openstaan voor andere meningen, culturen, gewoontes en regels en van tijd tot tijd tot inzichten komen en meningen bijstellen (of niet)